Therapie 

Ik werk als psychotherapeut zelfstandig in bijberoep.
Kinderen, jongeren, koppels, gezinnen en volwassenen kunnen bij mij terecht.

Aanbod

  • Socio-emotionele problemen zoals faalangst, stress, pesten, depressieve gevoelens, sociale vaardigheden,...
  • Gedragsproblemen zoals agressie, kwaadheid, problemen met gezagsdragers,...
  • Relationele problemen zoals omgaan met pubers, familieruzies, moeilijkheden tijdens de opvoeding, scheiding van ouders, zorg voor hulpbehoevende ouders,...
  • Leermoeilijkheden zoals beperkte taakspanning, concentratiemoeilijkheden, uitstelgedrag, studievaardigheden, huiswerkbegeleiding,...
  • Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, ASS, DCD, leerstoornissen,...
  • Professionele moeilijkheden zoals burn-out, het gevoel onder stress te staan, moeilijke werkomstandigheden, omgaan met tijdsdruk,...
  • Verslaving
  • Traumatherapie
  • Relatietherapie

Praktische informatie

Eventuele terugbetaling voor psychotherapie verloopt via je ziekenfonds, waar de voorwaarden telkens erg verschillend zijn. Vraag dus zelf bij je ziekenfonds naar de specifieke voorwaarden.

Laat achter je wat was
Laat gaan wat moet
Laat zijn wat is

+32 485494756