compostela top

loslaten
leven in het hier en nu
dingen op je laten afkomen
verbinden met de natuur, de sterren, de kosmos
verbinden met anderen
verbinden met jezelf
versoberen
grenzen verleggen
leren aanvaarden wat is
je gevoel en intuïtie (leren) gebruiken
verwondering
afhankelijk durven zijn
vertrouwen
observeren
volharden
leren de weg te zien, niet het doel
dankbaar zijn
gelijkmoedig zijn, ongeacht de omstandigheden

ontmoeten en ont-moeten

compostela bottom

"Leven in het hier en nu". En dat wil ik ook effectief doen met mijn tocht naar Compostela. Vanuit rust, natuur en stilte, de kracht van verbinding en eenvoud, van intensiteit en intimiteit ervaren, samen met anderen.

compestella groen -2561

+32 485494756