Ten Huize Van

“Ten Huize Van” is een privépraktijk voor individuele begeleiding of gezinsbegeleiding. Op weg naar meer veerkracht, verbondenheid en vertrouwen.

 

“Ten Huize Van” is een privépraktijk voor individuele begeleiding en gezinsbegeleiding.
Mijn werkwijze is positief en oplossingsgericht. Door samen te focussen op krachten en doelen kunnen nieuwe inzichten en vaardigheden ontstaan. We trachten ervaren moeilijkheden hanteerbaar te maken en streven naar een positiever welbevinden.
Jullie beslissen mee het tempo en de inhoud van de gesprekken. Op regelmatige tijdstippen blikken we samen terug op wat reeds verwezenlijkt is en kijken we vooruit naar onze doelstellingen.
Ik werk kwaliteitsvol van binnen uit, vanuit een diepe overtuiging dat positieve emoties en geloof in je eigen kracht en creativiteit zorgen voor weerbaarheid en veerkracht. Daaruit kan talent groeien, daarin ligt vertrouwen en verbondenheid.

Het traject is afhankelijk van je vraag, persoonlijkheid en leeftijd. Met respect voor je eigenheid, werk- en leefsituatie, omgeving enzovoort, steun ik je volledig in de weg die we bewandelen. Ik zorg er hierbij voor dat jouw vraag en doelstelling steeds centraal staat. Elke werkwijze heeft altijd tot doel om tot zelfinzicht te komen, inzicht in zowel je sterkere als moeilijkere punten. Gemiddeld behalen we na twee à drie sessies al resultaat.

Twijfel je of therapie iets voor jou kan betekenen en of je bij mij wel aan het juiste adres bent? Wees welkom voor een verkennend gesprek. In dit eerste gesprek bekijk ik met jou op welke domeinen je moeilijkheden ondervindt. Deze moeilijkheden kunnen toegespitst zijn op één aspect maar kunnen natuurlijk ook over meerdere aspecten in je leven gaan. Ik licht toe welke werkwijze ik hanteer en luister naar jouw vragen. De regelmaat en de duur van onze gesprekken zijn afhankelijk van jouw unieke proces.

Ik bied hoofdzakelijk begeleiding in mijn praktijk maar kan hiernaast ook steun bieden door mee te gaan naar overlegmomenten op verplaatsing. Als een huisbezoek een meerwaarde kan zijn in het traject dat we samen bewandelen, ben ik daar zeker toe bereid.

Greet-072 doosjes
ten huize van groen -2058

+32 485494756